Przyroda 12.09.2020r.

122

Temat. Lekcja organizacyjna.

Zapoznanie z Przedmiotowym Systemem Oceniania oraz z podręcznikiem.