Przyroda 12.09.20204

29

Temat. Lekcja organizacyjna.

Zapoznanie z Przedmiotowym Systemem Oceniania w kl. VII  oraz z  podręcznikiem.