język polski 9.10.2021

108

1.Temat: Mamy wiele wspólnego.

  • utrwalenie wiadomości o czasowniku (dokończenie karty pracy),
  • sprawdzenie wypracowań,
  • rozmowa na temat tolerancji, mapa myśli (notatka w zeszycie),
  • Spotkanie z niewidomą koleżanką s. 56/57 – omówienie, praca z tekstem, s. 57-60.

2. Temat: Piszemy życzenia.

  • życzenia: forma, treści,
  • piszę życzenia dla koleżanki/kolegi z ławki,
  • ćw. 1, 2, 3, 4 s. 63, ćw. 5 s. 64 oraz ćw. 7 s. 65.

Praca domowa

– ćw. 8 s. 66,

– przeczytaj drugi rozdział powieści Anielka Bolesława Prusa (link do lektury: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/prus-anielka.html ).

Dobrego tygodnia!

Emilia