Język polski 8.10.22

109

1. Prezentacje – porady językowe profesora Bralczyka.

2. Zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte – podręcznik str. 11,12,13,14.

  • układanie najdłuższego zdania pojedynczego rozwiniętego.
  • kahoot – zdanie pojedyncze.

Pozdrawiam.

Kasia