Język polski 8.10.2022

95

Temat. Geneza polskich nazwisk.

  1. Skąd pochodzą niektóre polskie nazwiska?
  2. Sposoby nadawania nazwisk w dawnych czasach.
  3. Próba odnalezienia znaczenia nazwisk uczniów naszej klasy.

Temat: Oceniamy zachowanie na podstawie opowiadania” Wypracowanie”.

  1. Wspólne czytanie i odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu, pod.s 38-40.
  2. Budujemy słownictwo, ćw.s.40-42.

Temat: Nieosobowe formy czasownika.

  1. Poznanie różnic między osobowymi a nieosobowymi formami czasownika.
  2. Ćwiczenia s. 45-47.

Pozdrawiam G.Denert