Język polski 8.01.2021 r.

132

Temat: Tolerancja
Rozmawiamy o tolerancji. Czytamy i omawiamy utwór “Do moich uczniów” ks. Twardowskiego.
Podręcznik s. 118

Temat: Zdanie złożone
Przypominamy definicję zdania oraz z jakich elementów się składa. Rozwiązujemy ćwiczenia s. 48-52.

Zadanie domowe dla chętnych
Przygotować się do testu na podstawie książki “Hobbit czyli tam i z powrotem”