Język polski 5.11.2022

110

Temat: Przypomnienie zasad pisowni nie z różnymi częściami mowy.

Ćwiczenia s.74-77.

Temat: Dziadkowie – jak wiele mogą nas nauczyć?

  1. Wspólne czytanie tekstu A. Witkowskiej ” Nie tylko kochają”, pod.s.78-79.
  2. Dyskusja na temat roli dziadków w życiu dzieci i młodzieży.
  3. Pytania dotyczące rozumienia tekstu pod.s.80.

Praca domowa: Ćwiczenie 9, s.80. Praca pisemna w zeszytach.

 

Pozdrawiam G.Denert