język polski 5.03.2022

80

1. Temat: Rozbiór logiczny zdania pojedynczego.

2. Temat: Nie jesteśmy obojętni. 

Praca domowa

– przygotuj się do krótkiej kartkówki (części zdania i rozbiór logiczny zdania)

Dobrego tygodnia!

Emilia