język polski 5.02.2022

105

1. Temat: Świat wokół nas – dbamy o nasze środowisko.

2. Temat: Liczebniki złożone.

  • jak zapisywać i czytać liczebniki złożone,
  • praca z książką: s. 166-169,
  • cyfry rzymskie s. 170.

Praca domowa

– ćw. 3 s. 162

* dla chętnych: ćw. 9 s. 163.

Dobrego tygodnia!

Emilia