język polski 4.12.2021

127

1. Temat: Jan Kochanowski i jego fraszki.

2. Temat: Historia Świętego Mikołaja.

Praca domowa

– ćw. 6 s. 110

Dobrego tygodnia!

Emilia