Język polski 31.10.2020 r.

178

Temat: Z wizytą u sławnych Polaków
Rozpoczynamy wizytą u Mikołaja Kopernika, następnie odwiedzamy Jana Kochanowskiego i jemy Obiad czwartkowy u Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Podręcznik s. 58-71 (“Pomnik Kopernika”, “Lipy kwitną…”, “Obiad czwartkowy”)

Temat: Czasowniki -no, -to
Bawimy się z gramatyką. Rozwiązujemy ćwiczenia s. 21-24.

Zadanie domowe dla chętnych
ćw. 7 i 8 s. 24