język polski 30.10.2021

117

1. Temat: Zwierzęta w naszym domu – korzyści i obowiązki.

  • sprawdzenie pracy domowej,
  • Gdzie jest mój pies s. 68 – omówienie, ćw. s. 67, pytania do tekstu, ćw. 7 s. 70 (w zeszycie),
  • doskonalimy umiejętności  językowe: ćw. 2 s. 71/72.

2. Temat: Pisownia nie z różnymi częściami mowy.

3. Temat: Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

Praca domowa

– ćw. 3 s. 71

– ćw. 4 s. 75

Dobrego tygodnia!

Emilia