Język polski 30.01.2021 r.

192

Temat: Dziennik
Czytamy i omawiamy utwór “Dziennik Kingi”.
Podręcznik s. 129-139.
Dyskusja na temat wyrażania wdzięczności.

Temat: Książka
Opisujemy książkę. Rozwiązujemy ćwiczenia s. 69-73.