Język polski 3.12.2022

129

Temat: Twórczość Jana Kochanowskiego.

  1. Najważniejsze informacje z życia Jana Kochanowskiego.
  2. “Lipy kwitną” -J. Porazińska, jako opis życia poety w Czarnolesie.
  3. Ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu, pod.s.109-111.

Temat: Wspólne sadzenie pamiątkowego drzewka.

 

Uwaga!!! Przypominam o sprawdzianie w następną sobotę (10.12.2022).

Pozdrawiam G.Denert