język polski 29.01.2022

98

1.Temat: Nauka przez śmiech – bajki Ignacego Krasickiego.

  • sprawdzenie pracy domowej,
  • definicja bajki,
  • bajka Kruk i Lis s. 137
  • cechy charakteru – moje i bohaterów bajki,
  • praca z książką: s. 135-141,
  • wysłuchanie i znalezienie morału w bajcePrzyjaciele https://www.youtube.com/watch?v=rihrirIFCfE

2. Temat: Marzymy i prosimy w trybie przypuszczającym.

Praca domowa

–  ćw. 8 s. 146,

– napisz opowiadanie używając przynajmniej dziesięciu słów z filmiku https://www.youtube.com/watch?v=mlbkZECQcvQ

Dobrego tygodnia!

Emilia