język polski 27.11.2021

119

1. Temat: Pięknie recytuję.

  • recytacja wiersza Juliusza Słowackiego W pamiętniku Zofii Bobrówny.

2. Temat: Tato, pokaż jak mnie kochasz!

  • tekst Pokaż, jak mnie kochasz s. 98/99 – omówienie, moje relacje z tatą,
  • cechy mojego taty (notatka w zeszycie),
  • ojciec jest jak: latarnia morska, parasol, świeca, ogrodzone pastwisko (praca w grupie, zapisanie wniosków),
  • praca z książką: s. 97-104.

Praca domowa

– ćw. 8 s. 101.

Dobrego tygodnia!

Emilia