Język polski 27.02.2021 r.

112

Temat: Wypracowanie
Czytamy i omawiamy utwór “Wypracowanie”(Podręcznik)
Dyskusja na temat uczciwości, solidarności oraz konsekwencji swoich czynów.

Temat: Charakterystyka
Tworzymy charakterystykę postaci na podstawie utworu “Wypracowanie”.