Język polski 26.09.2020 r. klasa VIIa

125

Temat: Telewizja

Dyskusja na temat mediów. Omówienie wad i zalet telewizji. Stanisław Lem i jego twórczość (Podręcznik – “Telewizja”, “Bajki robotów”). Muzycznie o filmie: Kaliber 44 “Film”, Cleo “Film”

Temat: Odmiana rzeczowników

Przypomnienie odmiany rzeczowników – ćwiczenia s. 12-15.

Zadanie domowe – dla chętnych
– ćw. 3 s. 13
– obejrzyj film (całość lub fragmenty) “Dzisiejsze czasy” Charliego Chaplina