język polski 26.03.2022

97

1. Temat: Piszemy listy.

  • list prywatny/nieformalny i oficjalny/formalny,
  • praca z książką: s. 189-192.

2. Temat: Czytamy ze zrozumieniem.

  • ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem,
  • karta pracy.

3. Temat: Powtórzenie wiadomości.

  • części mowy, odmiana przez przypadki, formy użytkowe, znaczenie słów, zapisywanie dat i czytanie ze zrozumieniem,
  • praca z książką: ćw. 1 s. 230, ćw. 2, 3 s. 231, ćw. 1 s. 233 oraz ćw. 2 s. 234.

Praca domowa

– przygotuj się do sprawdzianu.

Dobrego tygodnia!

Emilia