język polski 25.09.2021 r.

119

1.Temat: Dzień po dniu – piszemy dziennik.

  • rodzaje dzienników, cechy charakterystyczne, różnica między dziennikiem a pamiętnikiem,
  • Dziennik Kingi s. 28 – omówienie, wyszukiwanie liczebników w tekście, doskonalenie umiejętności językowych (s. 31).

2. Temat: Podziękuj najpiękniej jak umiesz.

  • podziękowanie – jakie formy może przybierać, jakie treści powinny być w nim zawarte,
  • praca w zeszycie – piszemy podziękowanie,
  • praca z książką: s. 34/35,
  • kahoot – utrwalenie informacji o liczebniku oraz o podmiocie i orzeczeniu.

Praca domowa

– ćw. 6 s. 30.

Dobrego tygodnia!

Emilia