Język polski 25.03.2023

45

Temat: Dyktando sprawdzające.

 

Temat: Nietypowa odmiana rzeczowników.

  1. Zapoznanie się z nietypową odmianą rzeczowników: przyjaciel, ksiądz, pieniądz.
  2. Ćwiczenia utrwalające pod.s. 181- 182

Pozdrawiam G.Denert