język polski 22.01.2022

116

1. Temat: Rola dziadków w moim życiu.

  • Nie tylko kochają s. 77/78 – omówienie, rola dziadków w moim życiu, dziadkowie kiedyś i dziś, czego się wzajemnie uczymy,
  • praca z książką: s. 77-82.

2. Temat: Prosimy i rozkazujemy w trybie rozkazującym.

3. Temat: Czy potrzebujemy neologizmów?

Praca domowa

– ćw. 9 s. 80,

– na zajęcia 5.02 napisz opowiadanie używając przynajmniej dziesięciu słów z filmiku obejrzanego na zajęciach (link wyżej).

Dobrego tygodnia!

Emilia