Język polski 22.04.2023

47

Temat: “Ludzie listy piszą…”

  1. Budowa listu.
  2. List prywatny i oficjalny – różnice.
  3. Ćwiczenia s.189 – 192.

Temat: Bursztyn – złoto Bałtyku.

  1. Wspólne czytanie opowiadania, pod.s. 202 – 203.
  2. Odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu.
  3. Ciekawostki związane z bursztynem.

Pozdrawiam G. Denert