język polski 2.10.2021

113

1.Temat: Czy często sprawiasz innym przykrość?

  • sprawdzenie i ocenienie pracy domowej,
  • opowiadanie Wypracowanie s. 38/39 – omówienie, praca w grupach: uczucia Ani i Krysi – obrona zachowania/postępowania – wnioski,
  • doskonalimy umiejętności językowe: s. 40-42.

2. Temat: Nieosobowe formy czasownika.

  • bezokoliczniki i czasowniki zakończone na -no i -to (notatka w zeszycie),
  • ćw. 1, 2, 3 s. 45 oraz ćw. 4 s. 46,
  • karty pracy: ćw. 1, 2, 3 i 4.

Praca domowa

– ćw. 6 s. 39

* dla chętnych: wymyśl i napisz inne zakończenie opowiadania.

Dobrego tygodnia!

Emilia