Język polski 19.09.2020 r. klasa 7a

144

Temat: Książka

Dyskusja na temat poezji. Omówienie wierszy. Związki frazeologiczne – przypomnienie. (Podręcznik – “Książka”)

Temat: Części mowy

Przypomnienie części mowy na podstawie ćwiczeń s. 5-11.

Zadanie domowe – dla chętnych
ćw. 17, 18, 19, 20 s. 11