język polski 18.09.2021 r.

117

1. Temat: Szkoła i rówieśnicy – klasyfikacja wartości.

  • wybory – definicja i synonimy (s. 15),
  • anonimowe głosowanie na najmilszego ucznia/najmilszą uczennicę w klasie 😉
  • opowiadanie Wybory najmilszej s. 16 – omówienie; pytania i ćwiczenia do tekstu (s. 17-18),
  • doskonalimy umiejętności językowe s.19.

2. Temat: “Mam zaszczyt zaprosić…” czyli jak napisać zaproszenie.

  • co to jest zaproszenie, jakie informacje powinno zawierać; redagowanie zaproszeń / s. 21-26.

Praca domowa

– ćw. 6 s. 26.

Dobrego tygodnia!

Emilia