Język polski 18.03.2023 r.

71

Temat: Liczebniki złożone.

  1. Jak zapisywać i czytać liczebniki złożone? – pod.s.166-169.
  2. Poznanie cyfr rzymskich, pod.s. 170.

 

Temat: Przyjaciel Automateusza.

  1. Wspólne czytanie fragmentu “Bajek robotów” Stanisława Lema, pod.s 172-173.
  2. Ćwiczenia dotyczące tekstu.

Praca domowa: ćw. 1s.173 i ćw.3 s.174.

Uwaga: Na najbliższych zajęciach odbędzie się dyktando !!!

 

Pozdrawiam G. Denert