język polski 16.10.2021

131

1. Temat: Idealny nauczyciel, idealny uczeń.

Praca domowa

– porównaj szkołę dawniej i dziś, wnioski zapisz w formie tabeli.

Na najbliższych zajęciach sprawdzę i ocenię zaległe prace domowe (3 dni z dziennika i wypracowanie).

Do zobaczenia 30 października.

Emilia