język polski 16.01.2021 r.

119

Temat: Zagubieni w lesie
Rozmawiamy o odpowiedzialności. Czytamy i omawiamy utwór “Zagubieni w lesie”.
Podręcznik s. 123-124.

Temat: Zdanie złożone podrzędnie
Rozwiązujemy ćwiczenia s. 53-57.