Język polski 15.10.2022

74

Temat: “Lekcja Anielki”.

  1. Wspólne czytanie opowiadania – pod.s.48-49.
  2. Poznanie życia uczniów w ówczesnych czasach.
  3. Odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu 49-50.
  4. Doskonalenie umiejętności językowych ćw.s.50-51.

Temat: Spotkanie z niewidomą dziewczynką.

  1. Wspólne czytanie oraz odpowiedzi sprawdzające rozumienie tekstu. pod.s.56-58.
  2. Poznanie świata ludzi niewidomych.
  3. Ćwiczenia doskonalące umiejętności językowe pod.s. 58-60.

Pozdrawiam G.Denert