Język polski 14.11.2020 r.

226

Temat: Bajki
Przypominamy czym jest bajka. Czytamy i omawiamy bajki Ignacego Krasickiego i Adama Mickiewicza.
Podręcznik s. 86-93 (“Wilczki”, “Wół i mrówki”, “Pan i pies”, “Przyjaciele”).

Temat: Tryb przypuszczający
Precyzujemy czym jest tryb przypuszczający oraz poznajemy jego zastosowanie. Rozwiązujemy ćwiczenia s. 30-33.

Zadanie domowe dla chętnych
ćw. 5,6 s. 32-33