język polski 13.11.2021

106

1. Temat: Jak porównywać, czyli stopniowanie w praktyce.

  • stopniowanie przymiotników i przysłówków (proste, opisowe i nieregularne),
  • praca z książką: s. 154-156.

2. Temat: Poznajemy słownictwo nazywające przeżycia.

  • fragment opowiadania Najlepszy kumpel s. 88/89 – omówienie, wyszukiwanie odpowiednich fragmentów w tekście,
  • praca z książką: s. 89-91.

3. Temat: Ludzie ogłoszenia piszą.

  • co to jest ogłoszenie, kiedy je piszemy, jak powinno wyglądać i jakie informacje powinno zawierać/ s. 93.
  • praca z książką: s. 94-96.

Praca domowa

 – ćw. 6 s. 96,

– wiersz na pamięć s. 149 / link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Z4TpjCV-YwI

Do zobaczenia 27 listopada!

Emilia