Język polski 12.09.2020 r. klasa VIIa

178

Temat: Lekcja organizacyjna

Omówienie zasad oceniania oraz zachowania podczas lekcji.
Zapoznanie się z podręcznikami.

Temat: Charakterystyka – przypomnienie

Krótka charakterystyka postaci (opis postaci narysowanych na tablicy)