język polski 12.03.2022

74

1. Temat: Sprawdzam swoją wiedzę.

  • kartkówka z części zdania i rozbioru logicznego zdania pojedynczego.

2. Temat: Przyjaźń człowieka z robotem – czy jest możliwa?

  • fragment Bajek robotów Stanisława Lema – Przyjaciel Automateusza s. 172/173 – omówienie, praca z tekstem, cechy prawdziwego przyjaciela, próba odpowiedzi na pytanie postawione w temacie,
  • praca z książką: s. 171-178,
  • fragment bajki Nowa generacja.

Praca domowa

– w formie pisemnej odpowiedz na pytanie postawione w temacie.

Dobrego tygodnia!

Emilia