język polski 11.09.2021 r.

164

1. Temat: Wspomnienia z wakacji. 

  • moje wakacje, najlepsze wspomnienie,
  • opowiadanie Zgubieni w lesie s. 6/7 – omówienie, ocena zachowania uczniów, plan wydarzeń,
  • doskonalenie umiejętności językowych: ćw. 1 s. 8, ćw. 3, 4 s. 9.

2. Temat: Zdanie bogate w informacje.

  • podmiot, orzeczenie, określenia – krótka notatka w zeszycie,
  • ćw.1, 2, 3 s. 12, ćw. 4, 5 s. 13 oraz ćw. 6 s. 14.

Praca domowa

– ćw. 7 s. 14.

Dobrego tygodnia!

Emilia