Język polski 07.11.2020 r.

171

Temat: Z wizytą u sławnych Polaków
Jan Matejko i obrazy. Poznajemy jego postać dzieła, redagujemy odpowiedzi na pytania do tekstu.
Podręcznik s. 74-81 (“Wuj Jan”)

Temat: Fraszki
Poznajemy i analizujemy fraszki Jana Kochanowskiego oraz fraszki współczesne.
Podręcznik s. 82-85 (“Na lipę”, “Na nabożną”, “Na Konrata”, “Na młodość”, “O miłości” oraz fraszki współczesne)

Temat: Tryb rozkazujący
Precyzujemy czym jest tryb rozkazujący oraz poznajemy jego zastosowanie. Rozwiązujemy ćwiczenia s. 26-27.

Zadanie domowe dla chętnych
ćw. 6,7,8,9,10 s. 27-28