Język polski 06.03.2021 r.

135

Temat: Ten obcy
Czytamy i omawiamy fragment książki “Ten obcy” (Podręcznik)
Dyskusja na temat odmienności, indywidualności, dopasowaniu do otaczającej nas rzeczywistości.

Temat: Ćwiczymy pisanie
Piszemy charakterystykę postaci, zakończenie opowiadania lub ocenę zachowania głównego bohatera (a podstawie fragmentu książki “Ten obcy”).