Język polski, 03.10.2020 r.

178

Temat: Polska – początek

Lektura tekstów z podręcznika. Omówienie historii związanych z rozwojem Polski (Podręcznik – “Opowieść o bursztynie”, “Piast Kołodziej”, “Lekcja Anielki”, “Bohaterki czyn Alka”). Muzycznie z bursztynem w tle: Fasolki “Bursztynek”, Irena Santor “Już nie ma dzikich plaż”

Temat: Rzeczowniki: -ia, -ja

Praca z rzeczownikami ich odmianą i ważącą się z tym zmianą końcówki wyrazu – ćwiczenia s. 16-20.