j. polski 4 marca

41

I. Temat: Z frazeologią za pan brat.

1. Poznanie związków frazeologicznych w tekście przygotowanym przez nauczyciela.
2. Wyjaśnienie ich przenośnego znaczenia, kierując się kontekstem, w jakim zostały użyte.
3. Budowanie zdań, wplatając w nie podane związki frazeologiczne,
4. Wskazanie najważniejszych cech związków frazeologicznych,
5. Określanie roli związków frazeologicznych w języku na podstawie tekstu i ćwiczeń wykonanych podczas lekcji.

II. Temat: Rozumienie ze słuchu.

1. Sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu z pomocą nagrania i kart
pracy.

 

Z pozdrowieniami

Dominika K.