Historia – zajęcia on line 7.11.2020

309

Temat: Polacy podczas okupacji.

Jak pamiętamy z poprzedniej lekcji – wojna obronna trwała nieco ponad miesiąc. Już w październiku terytorium Polski znalazło się pod okupacją niemiecką i radziecką. W obu częściach sytuacja Polaków była zła. Niemcy podzielili swoją strefę okupacyjną na dwie części – Generalne Gubernatorstwo i część zachodnią z Pomorzem, Wielkopolską i Śląskiem. Wielu Polaków wysiedlono z części zachodniej a Niemcy uważali Polaków za podludzi i zmuszali do niewolniczej pracy. W listopadzie 1940 roku odbyła się wielka egzekucja polskiej inteligencji w Palmirach. Niemcy wymordowali około 3 tysiące osób. Niemcy co jakiś czas urządzali łapanki na m.in. nauczycieli – każdy mógł trafić do obozu zagłady. Niemcy dążyli do całkowitej zagłady Polaków. Cel ten zamierzali zrealizować poprzez obozy koncentracyjne. Więźniowie tych obozów byli zmuszani do niewolniczej pracy a gdy już nie mieli sił byli mordowani w komorach gazowych. W obozach zginęło około 6 milionów polskich obywateli. Najgorszy jednak los spotkał polskich Żydów. Niemcy tłoczyli ich w specjalnie wydzielonych dzielnicach zwanych gettami. Za pomoc Żydom jakąkolwiek groziła kara śmierci.

Rosjanie na okupowanym terytorium walczyli głównie z inteligencją, która była zagrożeniem dla bolszewizmu. Niepoprawnych politycznie wywożono do obozów pracy – gułagów głównie w głąb Rosji.  Jeńcy z wojny obronnej zostali bestialsko wymordowani w Katyniu, Miednoje i Charkowie a ich zwłoki zakopano w grupowych dołach. Zbrodnia katyńska jest ludobójstwem a Rosja do końca komunizmu nie chciała się do niej przyznać.  Polacy jednak nie przestawali walczyć o swoją niepodległość. Już w grudniu 1939 roku powstał Związek Walki Zbrojnej znany od 1942 roku jako Armia Krajowa.  Walczący tam żołnierze państwa podziemnego (czyli inaczej działającego w ukryciu) prowadzili walkę partyzancką zarówno z Sowietami jak i Niemcami. Zdrajcom Polski wymierzano kary śmierci i wykonywano egzekucje. Gdy Niemcy przegrywali wojnę od wchodu zbliżała się Armia Czerwona. Polacy czuli, że Związek Radziecki będzie chciał zająć tereny należące wcześniej do IIRP m.in. Wilno i Lwów i sprzeciwiali się temu. Niestety nie zostali poparci przez Zachód i po wojnie tereny te wcielono do Związku Radzieckiego.

Zadanie domowe :

Ćwiczenie 3 strona 45 oraz ćwiczenie 5 strona 46. Zadanie proszę przesłać na mojego maila:

kamill.spspr@gmail.com

Kolejne spotkanie odbędzie się w sobotę 14 listopada pod tym samym linkiem i kodem tj.:

https://zoom.us/j/93994149479?pwd=S3VCSXNIZURaM3pxTWhCcFVlVlpMQT09

Meeting ID: 939 9414 9479                   Passcode: 2X0bW2