Historia zajęcia 17.09.2022

167

Temat lekcji  – II RP – Trudna Niepodległość cz 1

Demokracja – władza ludu

Konstytucja – 3 maja 1791 Zbiór aktów prawnych

Solidarność – Partia robotnicza – Lech Wałęsa

Na czele w państwie stanął  Józef Piłsudski który był twórcą Legionów Polskich.

1920 – Bitwa Warszawska zwana Cudem nad Wisłą pokonanie bolszewików.

1926 – Został przeprowadzony zamach na J. Piłsudskiego.

Sanacja – odnowa moralna – objęcie władzy przez najbardziej wpływowych ludzi.

1935 – opracowanie konstytucji wzmacniającej władzę prezydenta.

1935 – Śmierć Józefa Piłsudskiego.

Opozycja  – przeciwstawienie się rządowi.

Władzę po J.Piłsudskim przejął Ignacy Mościcki.