Historia zajęcia 18.03.2023

80

Temat  – Zniewolenie Polski

1943 – Odbywały się specjalne konferencje Wielkiej Trójki tzn.USA,ZSRR,Wielka Brytania.

1943 – spotkanie w Teheranie.

1945 – spotkanie w Jałcie – został ustalony kształt przyszłej Europy.

1945 – spotkanie w Poczdamie.

1948 – w Polsce partią rządzącą zostaje PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.

Istniały jeszcze dwie inne partie Zjednoczone Stronnictwo Ludowe , Stronnictwo Demokratyczne.

Pierwszym sekretarzem PZPR zostaje Bolesław Bierut.

1952 – zmieniono konstytucję , wprowadzono nową nazwę państwa PRL.

1965 – ogłoszono w Polsce amnestię i na wolność wyszło 36 tyś więzniów.

Stalinizm w Polsce był okresem zastraszania obywateli i niszczenia tradycji narodowej.