Historia zajecia 03.12.2022

154

Temat lekcjii  – Polska i Swiat.

1999 – Polska przystepuje do NATO.

2002 – Polskie oddzialy biora udzial w walkach w Afganistanie.

2004 – Polska wchodzi do Unii Europejskiej.

Polacy do dzisiaj zyja w wolnym  i demokratycznym kraju.