Historia 9.04.2022

83

T: Dzieje Polonii.

  1. Omówienie przeczytanych w domu tematów: Polacy w Australii, Brazylii, Argentynie, Europie i w byłym Związku Radzieckim.
  2. Witold Gombrowicz – autor światowej sławy. Poleciłam uczniom lekturę jego sławnej powieści awangardowej, “Ferdydurke”.
  3. Zapisanie tematu w zeszycie.
  4. Przepisanie tabelki “Zapamiętaj” ze strony 87.
  5. Podanie ocen ze sprawdzianu oraz przewidywanych ocen na zakończenie roku szkolnego, wraz z wymaganiami jeśli ktoś chce zapracować na wyższą ocenę. Przypominam, że warunkiem otrzymania oceny celującej jest  (oprócz posiadania wysokich ocen składowych) udział w którymś z konkursów historycznych.

Zadanie domowe:

  • osoby, które nie oddały mi zeszytów – uzupełnić brakujące zadanie domowe i przynieść zeszyt do sprawdzenia na następną lekcję – 30.04
  • uczniowie, którym zależy na podwyższeniu oceny mają czas do końca kwietnia na wykonanie plakatu na temat II wojny światowej (najważniejsze informacje, które uczeń uznaje za warte przekazania innym). Jeśli ktoś wie, że będzie nieobecny 30.04 – może zrobić zdjęcie plakatu i wysłać mi mailem, a plakat przynieść na kolejne zajęcia.

RADOSNYCH, SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 🙂