Historia 6.11.2021

135

T:  Katyń – zbrodnia i kłamstwo

(Lekcja łączona 7a i 7b)

  1. Rozdanie sprawdzianów, wpisanie ocen.
  2. Uczniowie chętni na poprawianie kartkówki z pojęć pisali sprawdzian.
  3. Obejrzenie i omówienie filmu na temat losu jeńców wojennych na terenie ZSRR:

https://www.youtube.com/watch?v=417QavvOLa8

Zadanie domowe:

  • przeczytać rozdziały “Okupacja radziecka”  i “Katyń” z podręcznika str.35- 37