Historia 5.03.22

102

T: Sowietyzacja i początki odwilży.

  1. Omówienie tematu z podręcznika str.66-69.
  2. Analiza ilustracji i zdjęć.
  3. Dyskusja na temat propagandy i działalności ZSRR z odniesieniem do aktualnej sytuacji na świecie – atak Rosji na Ukrainę.

Zad.dom.:

  • wyszukać i zapisać w zeszycie informacje o prymasie kard. Stanisławie Wyszyńskim – dlaczego był tak ważny dla narodu Polskiego, że władze go aresztowały na 3 lata.
  • zadanie dodatkowe dla chętnych (z inicjatywy jednego z uczniów): wykonać plakat informacyjny na temat II wojny światowej. Czas wykonania: do końca kwietnia.