Historia 5.02.22

147

T: Zniewolenie Polski

1.Na początku lekcji zajęliśmy się powtórzeniem wiadomości na temat cyfr rzymskich i ich zapisu oraz zamiany na cyfry arabskie. Następnie uczniowie napisali krótką kartkówkę z takiej zamiany liczb. Osoby nieobecne mogą, ale nie muszą napisać tę kartkówkę na kolejnych zajęciach.

2.Omówienie początku tematu w podręczniku: str.62-63

3. Notatka:

Temat: Zniewolenie Polski

 1. “Wielka Trójka” = Stany Zjednoczone Ameryki, Związek Radziecki i Wielka Brytania
 • Teheran (1943)
 • Jałta (luty 1945)
 • Poczdam (lipiec, sierpień 1945)

Zadanie domowe: przygotować się do kartkówki – zakres materiału: notatki z lekcji na temat udziału Polaków na frontach II wojny światowej:

 

Polacy na frontach II wojny światowej.

 1. Rząd Polski na emigracji
 • ucieczka do Rumunii – internowanie
 • naczelnym wodzem zostaje gen. Władysław Sikorski
 • siedziba we Francji, potem w Anglii
 • 1941. układ z Rosją: Sikorski-Majski
 • Stalin zrywa kontakt z Sikorskim, powołuje Związek Patriotów Polskich z Wandą Wasilewską na czele
 • 4.07.1943 – wypadek?? śmierć gen. W. Sikorskiego

2. Polacy na morzu, w powietrzu, na lądzie

 • Marynarka wojenna= 5 okrętów, potem 47 wynajętych od Wlk. Brytanii i USA
 • lotnictwo we Francji i Anglii, początkowo niedoceniane
 • sławny Dywizjon 303
 • żołnierze walczyli też pod francuskim dowództwem np. w Norwegii :

x bitwa o Njardvik1940,  

x walki w Normandii 1944,

x bitwa pod Arnhem 1944

 • II Korpus gen. Władysława Andersa: najpierw w Rosji (głód, złe uzbrojenie), potem ochrona pól naftowych w Iranie, następnie we Włoszech: 

x bitwa pod Monte Cassino maj 1944

3) Pod kontrolą Stalina

     X  bitwa pod Lenino (1943) 

 • 1944 – pobór młodzieży polskiej do wojska

=> WIELKIE STRATY

4) Koniec wojny.

 • Polacy = jedno ze zwycięskich państw, ale źle potraktowane przez sojuszników
 • 7 maja 1945 w Reims: akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Akt wszedł w życie 8.05.1945
 • akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii 2.09.1945