Historia 4.12 + Zagadnienia na test

227

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Uczniowie otrzymali zestawienie najważniejszych informacji, które razem z notatkami na temat okupacji (w zeszycie), stanowią zagadnienia na sprawdzian, który odbędzie się w przyszłą sobotę 11.12:

XX lecie międzywojenne 

Przewrót majowy – zbrojny zamach stanu w Polsce dokonany w dniach 12–15 maja 1926 roku, w Warszawie przez marszałka Józefa Piłsudskiego

Sanacja – potoczna nazwa obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1939, początkowo pod przewodnictwem J. Piłsudskiego

Polska „A” i „B” umowne określenie regionów Polski o znaczących dysproporcjach w gospodarczym i społecznym poziomie rozwoju, w tym w sieci komunikacyjnej, przemyśle, kulturze i innych. Wyrażenie Polska „A” symbolizować ma część kraju o wyższym (tereny dawnego zaboru pruskiego), a Polska „B” tę o niższym poziomie rozwoju (zaboru austriackiego i zaboru rosyjskiego).

 

II wojna światowa -daty

 

Pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939
Ostrzał polskich obiektów wojskowych z dział pancernika “Schleswig-Holstein” na Westerplatte  1 września 1939
Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę RP 17 września 1939
Prezydent i rząd Rzeczypospolitej opuścili RP w nocy z 17 na 18 września 1939
Bitwa nad Bzurą -największa bitwa kampanii wrześniowej 9 do 22 września 1939
Zbrodnia Katyńska wiosna 1940
Niemcy zaatakowały ZSRR 22 czerwca 1941
Układ Sikorski-Majski 30 lipca 1941 r
Wybuch powstania w warszawskim getcie   19 kwietnia 1943.
Wybuch Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944

Polski opór

Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), grudzień 1939 → Armia Krajowa (AK) od 1942 , siły zbrojne kraju, “podziemna” armia, powołana przez Rząd Rzeczpospolitej. Niszczyła niemieckie transporty, tworzyła oddziały partyzanckie w lasach, przygotowywała powstanie przeciw Niemcom.

Polskie Państwo Podziemne (PPP) –  tajny system władz państwowych, działających w imieniu Rządu RP na uchodźstwie, w czasie okupowania terytorium państwa polskiego przez III Rzeszę i ZSRR

Plan „Burza”operacja wojskowa Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim w 1944 r., miała opierać się na współpracy z Armią Czerwoną

Mały sabotaż – akcje polegające na  pisaniu haseł i symboli na murach, wysyłaniu ostrzeżeń, mające podnieść Polaków na duchu, ośmieszyć okupanta, spowolnić jego prace

Powstanie w getciezbrojne wystąpienie na terenie warszawskiego getta od 19 kwietnia do 16 maja 1943. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej przez Rzeszę Europie. Bezpośrednią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego.

Powstanie Warszawskie  (1 sierpnia3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Największa operacja militarna Armii Krajowej przeciw okupantowi.

Godzina “W” –  początek powstania: 1 sierpnia o godz. 17.00 jednostki AK zaatakowały niemieckie obiekty we wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy

 

Okupacja (z zeszytu)

 • Okupacja niemiecka
 • ziemie polskie podzielono na dwie części: 1) ziemie wcielone do Niemiec, 2) Generalne Gubernatorstwo
 • wysiedlanie z 1) do 2)
 • Niemcy = “rasa panów”, inni= “podludzie” przydatni tylko do pracy
 • zamknięto szkoły, uczono tylko czytania, pisania i liczenia po niemiecku, j. polski był zakazany
 • wymordowano inteligencję (np. LAS W PALMIRACH 1940r.)
 • łapanki -> do pracy w Niemczech, -> do obozów koncentracyjnych, -> do obozów zagłady
 • Getta dla Żydów
 • działała tajna policja polityczna – gestapo
 1. Okupacja radziecka
 • armia ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) wkracza do Polski 17 września 1939r.
 • mordowano “klasę wyższą”
 • sfałszowane wybory
 • wywożono Polaków w głąb Rosji do obozów (obóz=łagier, system obozów=gułag)
 • zamordowano jeńców wojennych, oficerów (25 tyś.) – KATYŃ, CHARKÓW, MIEDNOJE, 1940r.
 • kłamstwo katyńskie: Rosja obwinia o zbrodnie Niemców