Historia 30.10.2021

173

Tematem miała być okupacja rosyjska, jednak kartkówka z definicji zabrała nam więcej czasu, razem z powtórzeniem definicji przed nią. Rozdałam też sprawdzone zeszyty. Dziękuję Państwu, którzy pomogli dzieciom sprawdzić zadania, proszę jednak uczniów nie wyręczać – zadania te maja uczyć samodzielnego myślenia i formułowania wypowiedzi 🙂

Osoby nieobecne i chcące powtórzyć kartkówkę, zachęcam do nauki:

Definicje:

demokracja “rządy ludu” przez przedstawicieli
konstytucja najważniejszy akt prawny państwa
ustrój polityczny sposób rządzenia państwem
zamach stanu gwałtowna zmiana władz niezgodna z prawem
Polska A i Polska B umowne określenie różnicy w poziomie rozwoju regionów Polski
Enigma niemiecka maszyna szyfrująca, szyfr został złamany przez Polaków
cywil człowiek, który nie jest żołnierzem
pancernik ciężki opancerzony okręt wojenny
okupacja czasowe zajęcie przez siły zbrojne terytorium innego państwa
getto specjalnie wydzielona dzielnica przeznaczona do zamieszkania przez mniejszość narodową
wysiedlenie trwałe przemieszczanie ludności 
deportacja wydalenie z kraju cudzoziemca
represje okrutne przepisy prawne, kary narzucone narodom
gestapo tajna niemiecka policja polityczna
łapanka łapanie ludzi na ulicy i wywożenie do obozów lub do pracy
obóz jeniecki zamyka się w nim jeńców wojennych
obóz koncentracyjny zamykano w nim ludzi bez wyroku, zmuszano do ciężkiej pracy, potem mordowano
obóz zagłady, obóz z urządzeniami do mordowania 
zagłada wymordowanie całego narodu (wielkiej grupy ludzi)

 

NA 6:

kampania wrześniowa obrona Polski przed najeźdźcami we wrześniu 1939 r., pierwszy etap II wojny światowej
pakt Ribbentrop-Mołotow umowa między III Rzeszą a ZSRR z 1939r., formalnie o nieagresji, z tajnym dodatkiem dotyczącym podziału terytoriów innych państw
sojusznik osoba lub państwo, która zawarła sojusz – umowę o wzajemnej pomocy i wsparciu
niepodległość niezależność kraju od wpływu innych państw
jeniec wojenny zatrzymana osoba, która angażowała się w działania wojenne i została zatrzymana przez żołnierzy strony przeciwnej
podludzie pogardliwe określenie niektórych ludzi konkretnej rasy lub narodowości, uznające ich za mniej wartościowych