Historia 30.01.2020

105

Temat: Życie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – PRL.

Notatka z lekcji.

Po śmierci Stalina w 1953 r system terroru stworzony przez niego zaczął chylić się ku upadkowi w Polsce również. Pierwszym sygnałem zmian była decyzja władz polskich o wypuszczeniu z więzień żołnierzy Armii Krajowej i ludzi, których uważano za wrogów Polski ludowej.

Czerwiec 1956 r. w Poznaniu  wystąpienie robotników, władza, która nazywała się robotniczą, kazała strzelać do robotników. Pogarszały się warunki życia. Dlatego w wielu zakładach pracy W Poznaniu w 28 czerwcu 1856 r. rozpoczął się strajk. 100- tysięczny tłum wyszedł na ulicę, by domagać się ,,chleba i wolności”. Robotnicy opanowali siedziby milicji, partii komunistycznej i prokuratury.

Nowym szefem partii został Władysław Gomułka za którego rządów wprowadzono:

-zlikwidowano kult Stalina,

-nieco złagodzono cenzurę,

-oddano Kościołowi część gazet i wypuszczono prymasa Stefana Wyszyńskiego z więzienia,

-więźniowie nie byli już torturowani

-Urząd Bezpieczeństwa zostal zlikwidowany.

Wybory w PRL nie były demokratyczne, można było tylko głosować właściwie na jedną listę ustaloną przez rząd. Rolę opozycji pełniło pięciu posłów. Polska za czasów Gomułki była krajem, w którym zwykłym ludziom żyło się ciężko.

Na następnych zajęciach dokończymy temat.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska